Kune Vain

Laguna e Kune-Vainit eshte pjese e Zonave te Mbrojtura.

Zyrtarisht, sipërfaqja e Zonës së Mbrojtur është 2,300 ha. Nga vitet 1990 deri në ditët tona, shumë projekte dhe plane kanë propozuar të zgjerojnë këtë sipërfaqe, për sa kohë ky zgjerim see recommended site është i dobishëm për qëllime konservimi dhe për përdorimet afatgjata të resurseve të zonës nga komuniteti lokal.

Laguna e Kune Vainit është një sistem ligatinash, ku përfshihen laguna e këneta, ujëra detare dhe bregdet, toka nën nivelin e detit dhe pyje tipike bregdetare, shkurre mesdhetare, rrjedhje ujore dhe toka bujqësore e kullota.

Ishulli i Kunes është një zone e mbrojtur e veçantë, shumë i rëndësishëm për zogjtë IBA (Zonë e Rëndësishme Zogjsh) në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Speciet kryesore që i japin këtë status janë Ardeidet and Phalocrocoridet.

Gjithashtu dhe speciet e kërcënuara globalisht si rosat e egra (Phalacrocorax carbo), breshkat e detit (Caretta caretta), dhe foka mesdhetare (Monachus monachus) janë parë më rrallë në këto zonë. Kurse pelikani (Pelecanus crispus), në këtë zonë, konsiderohet fare i rastit ose “i zhdukur”. Prova e fundit e shfaqjes së tij është viti 1993.

Vendndodhja dhe kufijtë e zonës


Zona që po studiohet është pjesë e bregdetit shqiptar të Adriatikut, e vendosur në të dy anët e grykëderdhjes së Drinit. Në jug të saj ndodhet zona e Tales, Lumi Mat dhe Laguna e Patokut (Rezervat i Manaxhuar). Malet e Rencit ndajnë zonën e Shëngjinit (në veri të Kune Vainit) me të ashtuquajturën “Ranat e Hedhuna” që janë një Monument Natyror Kombëtar. Në veri të “Ranave të Hedhuna” ndodhet Laguna e Vilunit, që në veri kufizohet nga Plazhi i Velipojës, xxxfilmeporno.com dhe më tej në veri Pylli i Velipojës dhe lumi Buna, see që janë pjesë të rëndësishme të “Peisazhit së Mbrojtur të Liqenit të Shkodrës, Lumit Buna dhe Pyllit të Velipojës”.

Laguna e Kune Vainit është e pozicionuar në jugperëndim të qytetit të Shëngjinit, në perëndim të fshatrave të ishull Shëngjinit dhe Ishull Lezhës. Zona e laget shtrihet në të dy anët e grykëderdhjes së Drinit të Lezhës dhe në jug vazhdon me kënetat e tokat e ulta bregdetare të Tales që ndodhen në pjesën veriore të grykëderdhjes së Matit. Zona e Kunes është rreth 8 km larg qytetit të Lezhës dhe shumë pranë atij të Shëngjinit. Qyteti i Lezhës është rreth 70 km larg nga kryeqyteti i Shqipërisë, Tirana. Zona e Vainit është paksa më afër me Tiranën, për shkak të rrugëve të reja të hapura vitet e fundit dhe të autostradës Tiranë-Shkodër, që kalon në periferi të qytetit të Lezhës. Zona është rreth 12 km larg nga Miloti (një qytet i vogël në jug të Lezhës) dhe 45 km nga qyteti i Shkodrës, më i rëndësishmi në Shqipërinë e Veriut. Në lindje, Kune Vaini kufizohet me fshatrat e Ishull Shëngjinit dhe Ishull Lezhës, dhe në veri-lindje me plazhin e Shëngjinit.

Sistemi i ligatinave shtrihet 10-15 km në drejtimin veri-jug dhe 3 km në atë lindje- perëndim.

Kufijtë e zonës së mbrojtur ekzistuese janë kufijtë e këtyre nënzonave specifike: Kufiri lindor, fillon nga pika më veriore, në mes të litoralit të Merxhanit, shkon në jug në brigjet e kënetës së Merxhanit dhe arrin në kufijtë e fermave bujqësore, duke kaluar kështu pranë kufijve të fshatit Ishull Shëngjin, duke ndërprerë pjesën fundore të Drinit të Lezhës dhe duke vazhduar më në jug me pjesën e Cekës, duke ndjekur vijën e bregut të lagunave dhe kanalin kryesor kullues visit this link për të ndryshuar më pas drejtimin në jug-lindje drejt ish-rezervatit, kthehet drejt lindjes për jo më shumë se 200 m, dhe duke vazhduar përsëri në drejtim të jugut deri në kanalin kullues të Tales, që është dhe limiti jugor i kufijve të zonës së mbrojtur ekzistuese.The sale of your home should not necessitate sacrifices or additional effort on your part. Even without them, the item should sell. Overall, cash-for-houses.org makes the process simpler to comprehend. We will market your property to prospective buyers and negotiate offers on your behalf. We will not allow matters to spiral out of control. We will locate your new residence using market analysis data and your most recent concerns and preferences. We will maximize the proceeds from the sale of your property. Visit https://www.cash-for-houses.org/massachusetts/cash-for-my-house-haverhill-ma/.

Kufijtë veri-perëndimorë dhe perëndimorë shtrihen përgjatë vijës bregdetare, ku pika ekstreme perëndimore është njëkohësisht pika perëndimore e web Ishullit të Kunes (zonë e mbrojtur strikte), shkon më pas në jug drejt grykëderdhjes së Drinit për të vazhduar më tej gjatë vijës bregdetare aty ku kanali kullues i Tales derdhet në det.

Copyright 2023, All Right Reserved.
Power by ASEL.CO